Pomoc podnikatelům

VÁŽENÍ ŽADATELÉ V PROGRAMU PENĚŽITÉ POMOCI DO 100 tis. Kč,

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN K 13. 5. 2020.

 

PROSÍM, BUĎTE TRPĚLIVÍ. VŠECHNY, KTEŘÍ PODALI ŽÁDOST, BUDEME POSTUPNĚ O VÝSLEDKU INFORMOVAT, A TO V TÝDNU OD 1. 6. 2020. VYPLÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ BUDE ZAHÁJENO ROVNĚŽ OD 1. 6. 2020.

 

Zastupitelstvo města dne 20.5.2020 schválilo 1299 žádostí o celkovou podporu ve výši 42 748 327 korun. Z důvodů nesplnění podmínek výzvy nebylo schváleno 325 žádostí a na červnové zasedání zastupitelstva se přesouvá přes 390 žádostí, které nebyly kompletní a po dodání chybějících informací budou dále hodnoceny. Celkem jsme tedy přijali přes 2 000 žádostí.

Administrace a příprava platebních příkazů je v takovém objemu žádostí časově náročná. Věřte, že děláme maximum. NEPIŠTE proto prosím NA EMAIL podpora100@ostrava.cz a vyčkejte, až VÁS SAMI BUDEME KONTAKTOVAT.

DĚKUJEME!

Reset hesla